Uranüs

Uranüs

Uranüs Güneş Sistemi‘nde bir gezegendir. Güneşe yakınlık açısından 7.sırada yer alan Uranüs’üngüneşe ortalama uzaklığı 2 milyar 872 milyon kilometredir. Buz devleri sınıfının Neptün‘le birlikte bir […]

Neptün

Neptün

Neptün Güneş Sistemi‘nde bir gezegendir. Neptün 4 milyar 500 milyon kilometrelik bir uzaklığıyla güneşe en uzakgezegendir. Büyüklük sıralamasına göre ise 4.büyükgezegendir. Kütle itibariyle dünyanın 17 […]

Satürn

Satürn

Satürn Güneş Sistemi‘nde birgezegendir. Güneşe yakınlık bakımından 6.sırada olan gezegenin eski isimleri Sekendiz ve Zühal’dir. Halkalarıyla oldukça dikkat çeken Satürn, Güneş Sistemi‘nin büyüklük açısından Jüpiter‘den […]

Phobos

Phobos

Phobos Mars gezegeninin uydusudur. Adını Yunanca korku kelimesinden alır. Mars‘ın Deimos’la birlikte iki uydusundan biri ve büyüğüdür. Kraterli yapısıyla küçük bir gezegenimsi gök cismi olan […]

Mars  

Mars   

Mars, Güneş Sistemi‘nde bir gezegendir. Eski adı Merih olangezegen güneşe uzaklık bakımından 4.sıradadır. Yerbenzeri olarak da adlandırılan kayalık bir gezegendir.Güneşten ortalama uzaklığı 228 milyon kilometredir. […]

Ay

Ay

Dünyanın tek doğal uydusu olan gökcismidir. Güneş Sistemi içindeki 5.büyük uydudur. Dünya ile ay arasında yaklaşık 384.000 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. Ayın çapı yaklaşık 3.474 […]